Tradicionalno ladjedelstvo

Predstavitev tematske zbirke tehnično zelo kompleksnih vsebin tradicionalnega ladjedelstva so zasnovane na vsebinsko in prostorsko povezanih sklopih.

Obiskovalcem približa posamezne vsebine na razumljiv način, ki posamezne fragmente povezuje v celostno zasnovo. Dodatne informacije lahko pozornejši obiskovalci pridobijo tudi s pomočjo reprodukcij skic ladjedelskega mojstra Davideja Filipasa.