Preskočite na vsebino

Predmeti Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran na spletni strani Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji

Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran sodeluje v projektu Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji - vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo, ki ga uresničuje Oddelek  za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper.

Pri projektu sodelujeta tudi Narodni muzej Slovenije in Pokrajinski muzej Celje. Projekt, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), celostno in sistematično obravnava šest zbirk vzhodnoazijskega porekla, ki jih hranijo v štirih slovenskih muzejih, med katerimi je tudi zbirka razglednic v albumu s potovanj v Vzhodno Azijo mornariškega superiorja avstro-ogrske vojne mornarice Ivana Koršiča, ki jo hrani Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran. Pomemben del projekta sta podatkovna baza in spletna stran Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji https://vazcollections.si/ , ki je zaživela oktobra 2020. Na njej bodo med drugimi predmeti predstavljene vse razglednice iz Vzhodne Azije iz albuma Ivana Koršiča https://vazcollections.si/zbirke/album-razglednic-ivana-korsica-pmsmp/.

Za raziskovalce in ljubitelje pomorske dediščine pa je zanimiva tudi zbirka intendantskega častnika avstro-ogrske vojne mornarice Ivana Skuška, ki jo hrani Slovenskii etnografski muzej in je največja zbirka kitajskih predmetov v Sloveniji. 
Več o projektu tudi na spletnih straneh: 
https://as.ff.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-projekti/vzhodnoazijske-zbirke-v-sloveniji
Facebook: https://www.facebook.com/vazcollections.slovenia
Instagram: https://www.instagram.com/vazcollections_slovenia/