Come-In zaključni dogodek in slovesno podelitev oznak dostopnosti Come-In!

interreg COME-IN

 

Po treh letih izvajanja se evropski projekt COME-IN! (v okviru evropskega programa Interreg Central Europe) zaključuje . Ob zaključku projekta bo 11. 9. 2019 z začetkom ob 17. uri v Evropskem parlamentu v Bruslju potekal zaključni dogodek in hkrati prva podelitve oznak dostopnosti COME-IN!.

Namen oznake COME-IN! je postati svetovna oznaka za vse muzeje, ki delujejo v smeri izboljšanja dostopnosti, promocije demokracije, nediskriminacije, enakih možnosti in večje dostopnosti kulture. Prav tako spodbuja nove načine razmišljanja in dostopa do kulturne dediščine s pomočjo veččutnih izkušenj in inovativnih pristopov. Oznaka je tudi namenjena ozaveščanju o koristnosti vključevanja in podajanju zanesljivih informacij obiskovalcem z oviranostjo.

 

 

OBVESTILO JAVNOSTI IN MEDIJEM

Po treh letih izvajanja se evropski projekt COME-IN! zaključuje. Ob zaključku projekta bo 11. 9. 2019 z začetkom ob 17. uri v Evropskem parlamentu v Bruslju potekal zaključni dogodek in hkrati prva podelitve oznak dostopnosti COME-IN!.


Projekt COME-IN! se izvaja v okviru evropskega programa Interreg Central Europe pod vodstvom organizacije Central European Initiative – Executive Secretariat in je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ime projekta je akronim za »Sodelovanje za prost dostop do muzejev –širši vključenosti naproti«. Projekt COME-IN! se namreč osredotoča na izboljšanje sposobnosti muzejskih upravljalcev za pritegnitev vseh obiskovalcev preko promocije kulturne dediščine in povečanja dostopnosti muzejev za osebe z oviranostjo, da bi bilo vsem obiskovalcem omogočeno samostojno uživanje v kulturni dediščini.


Med ključnimi rezultati projekta COME-IN! so smernice, ki vodijo muzeje in galerije do boljše dostopnosti skozi vso storitveno verigo in bolj kakovostnih storitev za vse obiskovalce. Pomemben del projekta je bilo tudi usposabljanje muzejskega osebja ter priprava dostopnih razstav. V vseh fazah projekta je bilo ključnega pomena sodelovanje in vključevanje oseb z oviranostjo.


Zaključni dogodek v Bruslju bo gostila evropska poslanka Marion Walsmann, na njem pa bodo sodelovali priznani govorci, ki delujejo na področju zagotavljanja večje dostopnosti, in sicer iz Evropskega parlamenta, iz Mreže evropskih muzejskih organizacij (Network of European Museums Organisations – NEMO) in organizacij oseb z oviranostjo.


Ob tej priložnosti se bo prvič podelila oznaka dostopnosti »COME-IN!«, in sicer šestim muzejev iz sodelujočih držav - Italije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Poljske ter Slovenije, za njihova prizadevanja za večjo dostopnosti lastnih razstav in za vključevanje vseh obiskovalcev.


Namen oznake COME-IN! je postati svetovna oznaka za vse muzeje, ki delujejo v smeri izboljšanja dostopnosti, promocije demokracije, nediskriminacije, enakih možnosti in večje dostopnosti kulture. Prav tako spodbuja nove načine razmišljanja in dostopa do kulturne dediščine s pomočjo veččutnih izkušenj in inovativnih pristopov. Oznaka je tudi namenjena ozaveščanju o koristnosti vključevanja in podajanju zanesljivih informacij obiskovalcem z oviranostjo.

 

 

oznaka COME-IN