Preskočite na vsebino

Usidrali smo se na morje

Knjiga Nadje Terčon »USIDRALI SMO SE NA MORJE«: Vzpostavitev slovenskega pomorstva  1945 –1958,  je izšla v založništvu Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran. Govori o  vznemirljivi  in  manj  znani  zgodovini  slovenskega  pomorstva  po  drugi  svetovni vojni. Bogato ilustrirano knjigo(naklada 700 izvodov, 416 strani–397 oštevilčenih, več kot 150 črno-belih  in  barvnih  fotografij,  velik  format  240  x  330  mm,  trda  vezava,  barvni  tisk, tiskala Grafika Soča d.o.o. Nova Gorica)  je  avtorica  posvetila  celotni  generaciji  kreatorjev povojnega slovenskega pomorstvater v spomin očetu, mami in bratu

Zanjo je izbrala zanimiv naslov. Naslov knjige je citat misli prvega direktorja Splošne plovbe Piran in kasnejšega diplomata Borisa Šnuderla, ki jo je izrekel v njunem medsebojnem pogovoru. Vsebina knjige je zelo široka in temelji na izhodiščnem vprašanju o slovenski pomorski  usmeritviv državnem in nacionalnem smislu.V  12  poglavjih  nam  knjiga  poda pogled v pomorsko preteklostobalnega področja, se povpraša o razvoju slovenske pomorske identitete  ter  v  nadaljevanju obravnava  nastanek  in  razvoj  slovenskega  pomorstva  v  obdobju 1945-1958 na področju današnje Slovenske Istre. Poudarek je namenjen pomorski dediščini in vsem pomorskim subjektom, ki so nastali v obravnavanem času. Morje in pomorstvo sta njena rdeča in povezovalna nit. Obravnavane so pomorske dejavnosti, ki so zaznamovale ta prostor in na novo oblikovano družbo. Prikazuje pomorstvo kot gospodarsko panogo, ki povezuje obmorsko področje s slovenskim zaledjem in širšim severnojadranskim  prostorom.Posebna pozornost  je  namenjena  povezavi  človeka  z  morjem  in  vlogi  posameznika  kot  nosilca pomorskih  dogodkov,   razvoja  in  miselnosti  ter  pomorskim  dejavnostim  in  pomorskim podjetjem.

 

Ocenjujemo, da je knjiga primerna tako za ljubitelje zgodovine in zgodovine pomorstva ter krajev ob morju kot za strokovnjake različnih področij, kot so:pomorščaki, ribiči, pomorski upravni delavci, zgodovinarji,  geografi, muzealci, raziskovalci, skrbniki kulturne dediščine, delavciv izobraževalnihprocesih  vseh  stopenj  in  drugi.Primerna  pa  je tudi  za  darilo!  Razveselili  se  je bodo zlasti vsi tisti udeleženci dogajanj, katerih opisana preteklost je pomenila njihovo vsakdanjost, bralci vseh starosti in najrazličnejših interesov ter področij. Mimo nje pa ne bodo mogli niti mediji, gospodarstveniki in politiki.

 

 

 

 

49,00 €


Naročilo:


Tel: +386 (0)5 671 00 40


Fax.: +386 (0)5 671 00 50


muzej@pommuz-pi.si