Preskočite na vsebino

Srečanja z morjem

Duška Žitko

 

Čeprav pričujoči katalog marinističnega slikarstva druge polovice 19. in prve polovice 20. stoletja, vključujoč italijanske, avstrijske, nemške, madžarske, hrvaške in ruske mariniste, predstavlja le del širšega pregleda evropskega marinističnega slikarstva na Slovenskem, prinašajo raziskave Duške Žitko dosedanjim ugotovitvam z novim ovrednotenjem gradiva ter skrbno zbranimi podatki novo strokovno oceno, bodisi kot utemeljitev osrednjega mesta tega slikarstva v stalni muzejski postavitvi piranskega Pomorskega muzeja kot tudi v širšem kontekstu pri nas ohranjenega evropskega marinističnega slikarstva.
Izid tega kataloga je velikega pomena tako za umetnostno-zgodovinsko stroko kot tudi za Pomorski muzej, ki s takimi raziskavami in predstavitvami svojega dragocenega gradiva uresničuje zanimivo in zahtevno nalogo izpolnjevanja svojega osnovnega poslanstva.

 

Zakaj marinistično slikarstvo v slovenskem prostoru doslej še ni bilo izpostavljeno in posebej obravnavano ter smo marino srečevali le kot del krajinskega slikarstva?
Vzrok za to tiči v dejstvu, da je pravih marin v smislu  posebnega likovnega žanra v Sloveniji nasploh kot tudi v osrednji nacionalni ustanovi Narodni galeriji v Ljubljani tako malo, še posebej iz zgodnejših obdobij – to je iz časa razcveta marine v 17. in 18. stoletju – da jih očitno ni bilo nujno posebej izpostavljati. Prav osrednja galerijska hiša pa opozarja, da bo v prihodnje potrebno večjo pozornost posvetiti tudi doslej zapostavljenim marinističnim likovnim delom 19. stoletja, med katere sodi tudi zbirka marin, ki jo hrani PMSM Piran.
V zbirki ni veliko imen vrhunskih slikarjev marinistov, saj je v drugi polovici 19. stoletja kvaliteta marinističnega  slikarstva v primerjavi z njegovim zgodnejšim obdobjem nasploh padla. Tudi v Sloveniji zato redko srečamo znana marinistična imena, mnogo pa manj znanih ali doslej predvsem v našem prostoru še neznanih.

 

Izdal in založil: Pomorski muzej-Museo del mare »Sergej Mašera« Piran-Pirano, 1997 (knjiga je v slovenščini in v italijanščini, povzetek v angleškem jeziku).

 

Cena: 10,00 €

Prijava na e-novice

Obveščanje o novostih, itd.
Več o obdelavi osebnih podatkov in svojih pravicah najdete tukaj.