Preskočite na vsebino

Arheologija - Bolniška - 1 - Piran

Bolniška 1,  865 k.o. mesto

Leta 1993 so bile v okviru obnove stavbe v Bolniški 1 izvedena zaščitna arheološka izkopavanja. Vodja izkopavanj je bil Damijan Snoj.  Raziskana je bila le polovica objekta. Najdeni so bili ostanki arhitekture in drobne premične najdbe, ki večji del sodijo v  čas med 1. stoletjem pr. n. št. in 1. stoletjem po n. št., vendar je med materialom tudi nekaj prazgodovinskih odlomkov ter keramike iz 2. stoletja pr. n. št., mlajšega gradiva iz 3. in 4. stoletja n. št. in novoveških najdb iz 16 in 17. stoletja. Keramične najdbe iz Bolniške ulice je v svojem diplomskem delu »Bolniška ulica 1-Piran: Rezultati predhodnih arheoloških raziskav iz leta 1993« natančno opisala in opredelila Iris Bekljanov Zidanšek.