SVETI JURIJ

 

Sveti Jurij (275- 303) je bil krščanski vojak - vitez iz Kapadokije. Krščanska legenda o njem temelji na poganskem izročilu o prihodu pomladi v deželo. Kot svetník in mučenec je postal zavetnik orožarjev in vojščakov, razglašen pa je bil tudi za zavetnika mnogih naselij. Upodabljajo ga kot močnega, mladega moža v viteški opravi na belem konju.

Njegova atributa sta ščit in sulica. Podoba svetega Jurija na konju v boju z zmajem spada med najbolj znane in pogoste upodobitve v krščanstvu. Njegov god 23. aprila pomeni vrnitev pomladi, vstajenje in napredek.


Na stopnišču sta predstavljeni dve deli olja na platnu, prvo iz začetka 18. st. in drugo iz 19. st. s prikazom Sv. Jurija, ki ubija zmaja. Prav tako je razstavljena zastava sv. Jurija s piranskim mestnim grbom, iz časa avstrijske in avstro-ogrske oblasti, ki ima ščit v modri barvi v nasprotju z običajnim ščitom, ki je v beli barvi.