Preskočite na vsebino

Povabilo k sodelovanju

Pomorski muzej vabi vse prijatelje morja in pomorske dediščine, ki hranijo lastne oziroma osebne fotografije ladje Rex ali njenih ostankov, predmete, dokumente in drugo pričevalno gradivo o ladji, in so te dragocenosti pripravljeni  posoditi muzeju ter jih s krajšim besedilom opisati, da stopijo v stik s Pomorskim muzejem "Sergej Mašera" Piran prek naslednjih elektronskih naslovov: nadja.tercon@guest.arnes.si, muzej@pommuz-pi.si, bogdana.marinac@guest.arnes.si ali snjezana.karinja@guest.arnes.si

 

Izbrane fotografije s podnapisi, z opisi in imeni avtorjev ter drugo prispelo gradivo bomo objavili v monografiji o ladji Rex, ki je v pripravi in bo izšla v letu 2022.

 

Hvaležno čakamo na vaš odgovor!